Pusat KOMAS

Pusat KOMAS sedang melaksanakan program pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesedaran hak-hak asasi manusia berdasarkan urustadbir baik dan meningkatkan penyertaan rakyat dalam urustadbir kerajaan.

Pusat KOMAS juga telah menghasilkan kompilasi alat media popular seperti video, buku kartun, poster dan sebagainya untuk membawa mesej ini kepada masyarakat umum. Kami secara aktif mengadakan bengkel-bengkel kewarganegaraan dan pendidikan pengundi untuk mencapai matlamat ini.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.komas.org